مناطق مربعی شکل پیشنهادی جایگزین برای دیاگرام ون
50 بازدید
محل نشر: روش شناسی علوم انسانی » تابستان 1375 - شماره 7 (7 صفحه - از 14 تا 20)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی