دینی سازی نظریه های یادگیری با استفاده از آموزه های قرآن کریم,علمی پژوهشی,دستاوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و روانشناسی سابق)
47 بازدید
محل نشر: دانشگاه شهید چمران اهواز,1393
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی